Kosten en duur sessies

Een intakegesprek of sessie bij Brenda of Sjaak de Coninck kost met ingang van 1 januari 2023 € 105,- en duurt maximaal anderhalf uur. Als je voldoende aanvullend verzekerd bent, komen onze sessies bij zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking. Controleer vooraf of dat voor jou geldt.

Het gemiddeld aantal gesprekken ligt tussen de vijf en tien keer. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

(Bedrijfs)coaching op aanvraag. 

Voor meer informatie over traumabegeleidingen van Sjaak - waarbij ook een speciaal daarvoor ingerichte auto wordt ingezet - verwijzen we je graag naar www.dctm.nl.

 

Annuleren afspraak

Indien je verhinderd bent om naar een afspraak te komen dien je dat minimaal 24 uur van te voren door te geven. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Om af te melden kun je bellen naar: 0320 264755. Je kunt ook een bericht mailen naar: info@senzis.net

 

Kwaliteit van zorg

Als therapeuten zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Onze registratienummers: 10076 (Brenda) en 07115 (Sjaak). Zie ook de website van de NBVH.

Senzis is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-codes 90041547 (Brenda) en 90019377 (Sjaak).

Bij de Kamer van Koophandel is Senzis geregistreerd onder het KvK nummer 39078146. 

Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met onze beroepsvereniging. Daar kun je beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wij zijn tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze koepel verzorgt het tuchtrecht.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, alleen na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijk en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Alleen jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de medische gegevens in het dossier en is wettelijk gehouden aan een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming; 
 • voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden en waardoor je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.  

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'behandeling hypnotherapie' of 'psychosociaal consult';
 • kosten van het consult.